Istarska graditeljska baština venecijanskog razdoblja

Istarska graditeljska baština venecijanskog razdoblja

Istarska umjetnička baština velikim je dijelom obilježena mletačkom, venecijanskom kulturom, premda Venecija nikada nije zauzela čitavu Istru. Gradovi zapadne Istre postaju dio Mletaka u drugoj polovici 13., Pula početkom 14. stoljeća, dok su Labin i Plomin uključeni u republiku tek 1420. godine.Prevlast venecijanskih arhitektonskih oblika koji daju pečat cijelim ulicama i trgovima istarskih gradova uočava se početkom 15. stoljeća. I u najmanjim gradovima grade se brojne višekatne kuće koje na pročeljima obavezno imaju prostrane ukrašene prozore i balkone stila venecijanske cvjetne gotike. Možda su najljepše, iako veličinom skromne, one u Poreču.

Za razliku od venecijanskih, istarske su palače nešto drugačijeg ugođaja, čvršće i zatvorenije, građene od pravilno klesanih blokova kamena, dok su elegantni kameni okviri na venecijanskim kućama ugrađeni u zidove od cigle. Venecijanske kuće u Istri možda nisu toliko venecijanske zbog potrebe prihvaćanja likovnog uzora prijestolnice, koliko zbog praktičnijeg razloga. blokovi čvrstog vapnenca prevoženi su stoljećima iz istarskih kamenoloma u Veneciju, a tamošnji klesari i graditelji dolazili bi organizirati posao u kamenolomima gdje su kamen vadile brigade istarskih klesara. Mletački su majstori u Istri izrađivali kamene proizvode kako je bilo uobičajeno u Veneciji, ali su jednako tako zabilježeni i brojni istarski kamenoklesari na gradilištima prijestolnice.

Istarske freske<< >>Urbana povijesna središta

About the author : MaraPula