Istarske freske

Istarske freske

Zadivljuje velika količina sačuvanoga zidnog slikarstva na relativno malom području kao što je Istra. Riječ je o približno 140 lokaliteta, od velikih i raskošnih fresko ciklusa do pojedinačnih scena i sitnih fragmenata. Prve freske u Istri nastaju na prijelazu iz 8. u 9. stoljeće, ali u 11. stoljeću počinje prava produkcija zidnog slikarstva i traje sve do sredine 16. stoljeća. Istarske su freske živa i autentična umjetnosti gotovo se sve nalaze u crkvicama, pitoresknim istarskim gradićima, selima ili, usamljene, na brdu. Ondašnja crkva kao da nije bila zgotovljena dok je majstori-slikari nisu ukrasili freskama.

IstarskI kašteli<< >>Istarska graditeljska baština venecijanskog razdoblja

About the author : MaraPula